Filtra Vaji

Në ditët e sotme, meqë janë vënë në funksion makinat hibride, lind nevoja për filtra vaji sintetikë. Përdorimi i lëndëve djegëse, rrit nevojën për filtra të bëra nga celuloza ose fibra të përziera me fibra celuloze dhe sintetike, për arsye të ndërveprimt të ndërlikuar midis komponentëve të karburantit dhe produkteve të tyre.Është i qëndrueshëm ndaj ujit, kjo për shkak se karburanti ose gazi natyror, gjatë djegies prodhojnë ujë, i cili kalon në vaj. Përbërësi i ujit në vaj, mund të rritet dhe zbut filtrin e bazuar në celulozë. Palët e filtrit deformohen, dhe shkaktojnë probleme. Nga ana tjetër ky lloj filtri është dhe ekologjik dhe kjo duket te aplikimi në makinat AUDI g-tron, të cilat përdorin gaz natyror.