Deep Groove

Në vitin 2008, u krijuan dhe dolën me sukses kushinetat e gjeneratës C, të quajtura ndryshe Kushineta Deep Groove. Që nga 2008 e në vazhdim, fokusi i grupit Schaeffler, sidomos i markës FAG,  ka qenë përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë, duke u fokusuar në standarte të tilla si: minimizimi i fërkimit ose zhumës, jetëgjatësi më të madhe dhe më me leverdi në kosto.dhe këto falë risisë së re në ndërtimin e këtyre kushinetave, shtimi i dy shtresave guarnicion. Me dizenjimin e ri redukothet me 30% ndotja dhe me 20% dalja e grasos. Patentimi I shtresës guarnicion ELS, siguron fërkime të ulëta dhe është shumë efektive në kushinetat e motoçikletave. Kërkesat në rritje për këto lloj kushinetash erdhën më specifikisht nga vendet e Azisë.

Related

No Title

                              Filtër hidrauliku MANN FILTER -…

Read More

No Title

        Filtër ajri C24005 Filtri C24005, është filtër ajri, i përbërë nga fibra sintetike të ricikluara, ku…

Read More

No Title

Brake dust particulate filter(Filtra të frenave) Pas disa testeve të suksesshme dhe testeve të vazhdueshme mbi filtrin në zonën e…

Read More