LUK GearBOX

LUK – GearBOX – Zgjidhje për transmisionin FORD, GM, RENAULT dhe VW.

Duke filluar nga gushti nën markën LuK – Schaeffler zgjeron gamën e produkteve për riparimin e transmisionit me LuK. Schaeffler po ofron një zgjidhje të plotë për makinat e pasagjerëve dhe automjetet e lehta komerciale me LuK GearBOX(Kambio), e cila lehtëson riparimin e transmetimeve manuale dhe të dyfishtë, si dhe diferencimet. Kjo zgjidhje e riparimit ishte e disponueshme deri tani nën markën INA – kalimi në markën LuK do të hyjë në fuqi nga muaji gusht. Me ndihmën e LuK GearBOX, mekanikët mund të zëvendësojnë pjesët më të rëndësishme në transmetimet manuale dhe dyfishe, si dhe vetë diferencialet. Secila prej këtyre zgjidhjeve të riparimit holistik është rezultat i analizave intensive të shkaqeve më të shpeshta të dështimit të transmetimit dhe përmban të gjitha komponentët e nevojshëm për riparim të plotë dhe profesional. Përveç pjesëve si guarnicionet, unazat dhe kushinetat kryesore, produkti është gjithashtu dorëzuar me komponentë të tjera për të riparuar shkaqet specifike të dështimit. Versioni i ri i kambios, grupi Schaeffler do të shtojë mbi 20 zgjidhje të reja për llojet e transmetimit për automjetet Ford, GM, Renault dhe Volkswagen gjatë këtij viti. Meqë marka LUK, njihet nga mekanikët si markë për transmisionet, u soll edhe ideja e kalimit të kambios nga marka INA në atë LUK. LuK GearBOX përmban të njëjtat komponente si INA GearBOX. Sistemet e informacionit dhe të renditjes, si TecDoc dhe katalogu online nga Schaeffler, automatikisht do të marrin kalimin nga INA GearBOX në LuK GearBOX në të ardhmen.

Related

No Title

                              Filtër hidrauliku MANN FILTER -…

Read More

No Title

        Filtër ajri C24005 Filtri C24005, është filtër ajri, i përbërë nga fibra sintetike të ricikluara, ku…

Read More

No Title

Brake dust particulate filter(Filtra të frenave) Pas disa testeve të suksesshme dhe testeve të vazhdueshme mbi filtrin në zonën e…

Read More